Prof.Dr. Bahar Gökler 1973 yılında Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi’ni bitirmiştir. 1978 yılında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden psikiyatri uzmanlığını almıştır. Çocuk ve ergen ruh sağlığı ve hastalıkları alanında 1985 yılında doçent, 1994 yılında profesör olmuştur. Prof. Dr. Bahar Gökler, Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Derneği kurucu üyesidir ve Derneğin iki dönem başkanlığını yürütmüş, 2013 yılına kadar Çocuk ve Gençlik Ruh Sağlığı Dergisi’nin yayın yönetmenliğini yapmıştır. Yine, iki dönem Türk Tabipler Birliği Onur Kurulu üyeliği yapmıştır. Prof.Dr. Gökler, 1998 yılında Almanya Überlingen Moreno Enstitüsü ve Türkiye Grup Psikoterapileri Derneği’nin ortaklaşa düzenlendiği eğitim programını bitirerek “psikodrama terapisti” olmuştur. Bu bağlamda, Dr. Abdülkadir Özbek Psikodrama Enstitüsü’nde psikodrama eğiticisi ve grup terapisti olarak çalışmaktadır. Dr. Gökler, Ankara Psikodrama Derneği kurucu üyesi ve başkanıdır. Prof.Dr. Gökler, 1995-2011 yılları arasında Hacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk ve Ergen Ruh Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı Başkanlığı görevini yürütmüştür. 2011 yılında emekli olan Prof. Dr. Bahar Gökler, çalışmalarını kurmuş olduğu Ardıç Ruh Sağlığı Merkezi’nde sürdürmektedir. Kendisi halen Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme Derneği Başkanıdır. Bu bağlamda, çocuk istismarı ve ihmalini önlemeye yönelik çeşitli eğitim programları düzenlemekte, çocuk koruma merkezlerinin yapılandırılmasında danışmanlık vermektedir.

figensahindagli-1-blackwhiteHacettepe Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden 1989 yılında mezun oldu, 1994’te Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları ihtisasını tamamladı. Halen öğretim üyesi olarak görev yaptığı Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları Anabilim Dalı, Sosyal Pediatri Bilim Dalı’nda 2004 yılında doçent, 2010 yılında da profesör oldu. Çocuk ruh ve beden sağlığının korunması, çocuk istismarı ve ihmalinin önlenmesi, tıpta iletişim becerileri gibi konular temel ilgi alanlarıdır. Türkiye’nin
ilk “Çocuk Koruma Merkezi” olan Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma, Uygulama ve Araştırma Merkezi’nin müdür yardımcısı olarak çalışmaktadır. Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği’nin Yönetim Kurulu Üyesidir. Derneğin, Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği (ISPCAN) ile 2012 yılında düzenlediği “19. Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi’nin başkanlığını yapmıştır. Çocuk sağlığı, çocuk istismarı ve önlenmesi, aile eğitimleri konularında, Sağlık ve Milli Eğitim Bakanlıkları ve UNICEF tarafından yürütülen çeşitli projelerde görev
almıştır. Çalıştığı konularla ilgili ulusal ve uluslararası makaleleri ve özellikle çocuk istismarıyla ilgili olarak çok sayıda kitap bölümleri bulunmaktadır. Çocuk istismarıyla ilgili olarak tıp fakültesinde verdiği eğitimlere ek olarak, hemşirelik ve çocuk gelişimi bölümlerinde lisans ve yüksek lisans dersleri vermekte; avukatlara, rehber öğretmenlere, aile mahkemesi uzmanlarına yönelik eğitimlere de katkı vermektedir.

aysunbaransel-blackwhite1996 yılında Erciyes Üniversitesi Tıp Fakültesi’nden mezun oldu. 2000 yılında Gaziantep Üniversitesi’nde Adli Tıp ihtisasını bitirdi ve 2003 yılına kadar uzman olarak çalıştı. 2010 yılında doçent, 2016 yılında da profesör kadrosuna atandı.

Çalıştığı üniversite hastanesinde başhekim yardımcılığı, sağlık kurulu başkanlığı, sürekli eğitim komisyonu üyeliği gibi idari görevlerde bulundu. Bu bölümde akademik görevine devam etmektedir.
Çocuk istismarı ve ihmali, suça sürüklenmiş çocuklar, çocuk gelinler, adli genetik gibi konular temel ilgi alanları olup bu alanlarda yürütülen birçok çalışma ve projede görev aldı. En son 2012 yılında çocuk istismarı ve çocuk suçluluğu üzerine yaptığı araştırma ile en iyi bilimsel çalışma ödülüne layık görüldü. Evli ve bir çocuk annesidir.

haticekaynak-blackwhite1971 yılında Ankara’ da doğdu. 1993 yılında Ankara Üniversitesi Hukuk Fakültesinden mezun olduktan sonra 1994 yılında Ankara Barosu’ nda avukatlık stajını tamamlayarak serbest avukatlığa başladı. 2001 yılında Ankara Üniverstesi Sosyal Bilimler Enstitüsü’nde siyaset bilimi yükse lisansını, 2012 de Başkent Üniversitesi aile danışmanlığı programlarını tamamladı. Hatice Kaynak halen Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Bölümü’nde doktora çalışmalarına devam etmektedir. Hatice Kaynak avukatlığın yanında, aile hukuku ve aktüerya alanında bilirkişilik, 2013 yılından itibaren hukuk uyuşmazlıklarında arabuluculuk yapmakta ve Ankara Üniversitesi Sağlık Bilimleri Fakültesi Sosyal Hizmet bölümünde aile hukuku ve çocuk hukuku alanlarında yarı zamanlı öğretim görevlisi olarak çalışmaktadır. Avukat Hatice Kaynak ÇİİODER ve ISPCAN üyesidir.

Hatice Kaynak; TMK ‘ nun hazırlık çalışmalarında, TCK, ÇKK, CMK ve Ceza İnfaz Kanunu’ nun hazırlık aşamalarında TBMM Adalet Komisyonuna katılmıştır. Çocuk adalet sistemi çalışanlarına yönelik çok sayıda eğitim ve projede eğitimci, uzman ve danışman olarak görev almıştır. Mülteci ve sığınmacı kadın ve çocukların hakları, mağdur çocukların korunması alanında araştırma ve yazıları bulunmaktadır; yüzlerce konferans.

kasimkaratas-blackwhiteProf. Dr. Kasım KARATAŞ, 1963-Şarkikaraağaç-Isparta doğumlu olup ilk, orta ve lise öğrenimini Antalya’da tamamladı. Lisans Eğitimini, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksekokulunda (1984) ve Selçuk Üniversitesi Hukuk Fakültesinde (2002) gerçekleştirdi. Ayrıca bir süre Gazi Üniversitesinde İİBF iktisat Bölümünde lisans, ODTÜ Sosyolojide yüksek lisans eğitimine devam etti. Yüksek lisans ve doktora eğitimi dâhil tüm akademik yükselmeleri Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalındadır. Mezuniyetinden hemen sonra Hacettepe Üniversitesi Çocuk Sağlığı Enstitüsü Vakfı, Çocuk İşçilerin Sağlık Sorunları Araştırmasında sosyal araştırmacı olarak işe başladı. Yaklaşık bir yıl sonra Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Bölümünde Araştırma Görevlisi oldu. 1985 yılından beri Hacettepe Üniversitesinde akademisyen olarak çalışmaktadır.

Hacettepe Üniversitesi Sosyal hizmet Bölümü lisans ve lisansüstü programlarında, Ankara Üniversitesi ve Adnan Menderes Üniversitesi Sosyal Hizmet ve Çocuk Gelişimi Bölümlerinde ve Gazi Üniversitesi Özel Eğitim Bölümü lisans programında dersler verdi ve vermeye devam ediyor.

Alanında çok sayıda bilimsel araştırmaya, makale, kitap ve kitap bölümüne imza atan Karataş; çalışmalarını ağırlıklı olarak sosyal hizmette makro yaklaşımlar (toplumla çalışma, sosyal politika, sosyal hizmet yönetimi vb.); yoksulluk, işsizlik, engelliler, aile, çocuk ve gençlik refahı (çalışan çocuklar, sokak çocukları…) sosyal hukuk (mevzuat) ve araştırma konularında sürdürmektedir.

Mesleki ilgi alanında pek çok sivil toplum örgütünde de aktif çalışmalar yürüten KARATAŞ evli ve iki çocuk babasıdır.

figenpasli-blackwhiteFigen Paslı, Hacettepe Üniversitesi Sosyal Hizmetler Yüksek Okulu mezunu olup, yüksek lisansını Ankara Üniversitesi Disiplinlerarası Sosyal Psikiyatri Anabilim Dalında tamamlamıştır. Halen Hacettepe Üniversitesi İktisadi ve İdari Bilimler Fakültesi Sosyal Hizmet Anabilim Dalında doktora çalışmalarını sürdürmektedir.

Figen Paslı, mesleki deneyimine SHÇEK Kocaeli Yarımca Kız Yetiştirme Yurdu Müdürlüğünde başlamış, SHÇEK Kadıköy Atatürk Kız Yetiştirme Yurdu, sokakta yaşayan çocuklara yönelik hizmet veren İstanbul Çocuk Misafirhanesi, İstanbul İl Sosyal Hizmetler Müdürlüğü ve SHÇEK Genel Müdürlüğü sonrasında Gazi Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Sağlığı ve Hastalıkları AD, Sosyal Pediatri Bilim Dalı, Gazi Üniversitesi Çocuk Koruma Araştırma ve Uygulama Merkezinde görev yapmış ve halen burada çalışmaktadır. Dünya Sağlık Örgütü Türkiye’de Ruh Sağlığı ve Engelli Bireylere Yönelik Hizmetlerin İyileştirilmesi projesinde ulusal uzman olarak çalışmıştır.

Figen Paslı’nın; Başak Kültür ve Sanat Vakfı kurucu ve 2 dönem YK üyeliği, İntiharı Önleme Derneği, Türkiye Sosyal Psikiyatri Derneği, Kadın Eğitimi ve İstihdamı Derneği, Gündem: Çocuk! Derneği, Sosyal Hizmet Uzmanları Derneği (iki dönem Genel Merkez YK üyesi ), Çocuk Koruma Merkezlerini Destekleme Derneği üyelikleri vardır. 2004 yılından bu yana Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği YK üyesidir.

İhmal ve istismara uğrayan çocuklar, risk altında olan ve güç koşullardaki çocuklar, aile danışmanlığı çalışma alanlarıdır.