İstismar ve İhmal edilen Çocuklar ve Ailelerin Sağaltımı Semineri (20-24 Aralık 1993, Ankara)


Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi Semineri (20-21 Aralık 1994, Ankara)


Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme konulu Uluslararası Katılımlı Seminer (8-9 Eylül 1997, Antalya)
ISPCAN işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.


Çocuk Hakları Sözleşmesi Paneli (19 Nisan 1990, Ankara)
Ankara Üniversitesi Eğitim Bilimleri Fakültesi işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.


İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğramış Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler Paneli (08 Mart 2013, Samsun)


Çocuk İstismarının Önlenmesi ve İstismara Uğramış Çocuklarla İlgili Yasal Düzenlemeler Paneli (22 Mart 2013, Aydın)


Çocuk İstismarına Bütüncül Yaklaşımlar Paneli (14 Nisan 2013, Kastamonu)


İstismara Uğramış Çocuğa Psikodramatik Yaklaşım Çalıştayı ( Şubat 2008)


Yerel Düzeyde Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Çalıştayı (04-06 Mart 2014, Eskişehir)


Türkiye’de Kız Çocuğu Olmak Çalıştayı (21 Mart 2014, Ankara)