Alo Çocuk Merkezi: Derneğimiz, 1998 yılında bir proje ile istismara uğramış çocukların ve ailelerinin başvurabileceği bir merkez kurmuş, bu merkez pratisyen hekim, psikiyatrist, psikolog, psikolojik danışman, sosyal hizmet uzmanı ve avukatlar ile bu çocuklara hizmet vermiş, proje sürecinin sonunda da merkez SHÇEK’e devredilmiştir.


Ankara Kazan İlçesi Tüm Kamu Personeli Eğitim Projesi: 2007 yılı Şubat ve Mayıs ayları arasında Kazan’da öğretmen, sağlık personeli, kolluk kuvvetleri ve yargı mensupları gibi çocuklarla çalışan kişilere yönelik “Çocuk Ve Kadın Alanında Çalışan Profesyonellerde Çocuk İhmal Ve İstismarı, Aile İçi Şiddet Konularında Farkındalık Oluşturma Projesi”  gerçekleştirilmiştir.


Benim Ailem Projesi: 0-6 yaş çocuğu ve 7-19 yaş ergen çocuğu  olan ana babalar için UNICEF-MEB işbirliği ile 2007-2009 yılları arasında gerçekleştirilmiştir.


Çocuk Hakları Eğitimleri Projesi: Ankara Barosu Çocuk Hakları Merkezi İşbirliği ile gerçekleştirilmektedir.


Mamak Bölgesinde Okul öncesi Eğitimi Destekleme (MATRA) Projesi: KEİD (Kadın Eğitim ve İstihdam Derneği) tarafından yürütülen bu proje kapsamında ailelere ve kız meslek liselerinin çocuk gelişim mezunu genç kızlara yönelik eğitim programı yürütülmüştür.


Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi STK Hibe Programı Proje Ortaklığı:  G. Ü. Mesleki Eğitim Fakültesi’nce hazırlanan, Katılım Öncesi Süreçte Sivil Toplumun Güçlendirilmesi STK Hibe Programı çerçevesinde gerçekleştirilen “Action against labour through education and training child to child Approach” projesinde proje ortağı olunmuştur.


Derneğimiz kuruluş amacına uygun olarak illerde*,  Çocuk ihmali ve istismarının önlenmesi konusunda; ailelere, üniversite öğrencilerine, öğretmenlere, rehber öğretmenlere, hukukçulara ve alanda çalışan diğer meslek gruplarına yönelik eğitim çalışmalarına devam etmektedir. Ayrıca 2014 yılından itibaren de, “Uzmanla Buluşma Etkinlikleri” adı altında eğitim çalışmaları yapılmaktadır.

* Ankara ve ilçeleri, Antalya, Diyarbakır, Gaziantep, Bursa, Düzce, Mardin, Ordu (Ünye), Kastomonu, Kırıkkale, Çankırı, Eskişehir, Kırşehir, Samsun, Malatya, Amasya, İzmir.