– Çocukların Kötü Muameleden Korunması I. Ulusal Kongresi (12-14 Haziran 1989, Ankara)

Ankara Üniversitesi EBF, ILO, UNICEF ve WHO işbirliğiyle düzenlenmiştir.

– İstismar Edilen Çocukların ve Ailelerin Sağaltımı Kongresi (20-24 Aralık 1993, Ankara)

– Çocuk İstismarı ve İhmalini Önleme II. Ulusal Kongresi (24-26 Nisan 1996, Ankara)

– Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi-Sarsılmış Bebek Sendromu-İstismara Bağlı Kafa Travmaları (26-28 Mayıs 2010, Ankara)

– Çocuk İstismarı ve İhmalinin Önlenmesi 8. Avrupa Kongresi (24-27 Ağustos 2001, İstanbul)

Ana teması “Çocuk Koruma Politikalarının ve Uygulamalarının Geliştirilmesi”dir. Bir Avrupa Konferansı olmasına rağmen 6 kıtada yer alan 57 ülkeden 415 uzman katılmıştır.

– XIX. ISPCAN Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Kongresi ( 09 – 12 Eylül 2012, İstanbul)
“Uluslararası Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği” (ISPCAN) ve “Türkiye Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Derneği”birlikte gerçekleştirmiştir.
– I. Uluslararası Çocuk Koruma Kongresi ( 23-25 Ekim 2014, İstanbul)

Çocuk Koruma Merkezlerine Destekleme Derneği, UNICEF ve derneğimiz işbirliği ile gerçekleştirilmiştir.

– Çocuk İstismarının ve İhmalinin Önlenmesi 1. Balkan, Kafkasya ve Orta Doğu Konferansı (19-21 Nisan 1993, Ankara)

Ankara Üniversitesi EBF işbirliği ile UNICEF, ISPCAN’in katkılarıyla gerçekleştirilmiştir.

– Çocuk İstismarı ve İhmaline Multidisipliner Yaklaşım Sempozyumu (16-17 Mayıs 2006, Ankara)

Uluslararası katılımlı olan bu Sempozyum, Gazi Üniversitesi’nde gerçekleştirilmiştir.

– Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu (8-10 Mayıs 2008, Ankara)

– Çocuk İstismarında Farkındalık Sempozyumu ( 11 Nisan 2009, Gaziantep)

– Çocuk İhmal ve İstismarı” Sempozyumu (02-03 Mayıs 2013, Kırşehir)

– Çocuk İstismarını ve İhmalini Önleme Sempozyumu (22-23 Kasım 2013, Lefkoşa)

– “Çocuk istismarının farkında mıyız?” Sempozyumu (06 Mayıs 2015, Gaziantep)

– “Barış, En Çok da Çocuklar İçin” Sempozyumu (18 Aralık 2015, Ankara)