Anababalar İçin Bir Rehber Kitabı- 1999


Çocuk İstismarı ve İhmali Kitabı- 1991


Çocuk İstismarına ve İhmaline multidisipliner Yaklaşım – 2006


İstismara Uğramış Çocuğa Yaklaşım – 2008


Çocuklara Kötü Muamelenin Önlenmesi


Çocuk İhmalini ve İstismarını Önleme Öğretmenler ve Aileler İçin Eğitim Kılavuzu – 2008


Çocuk İstismarı ve İhmali Terimleri – 2011


Gençlik Kolu Uygulama Kitabı – 2012


Çocuk İstismarına ve İhmaline Yaklaşım – 2014